Het ontstaan

Het ontstaan


In november 2016 ontmoetten vier mannen elkaar bij de Streekconferentie over het gebied tussen Tilburg, Dongen en Loon op Zand. Ze hadden dezelfde droom: een educatieve boerderij waar mensen natuur, landschap in cultuurhistorie konden ervaren. Natuur en landschap van deze regio, waar vroeger èn nu schaapskuddes zoveel bijdragen aan natuurbeheer.

 

In de maanden daarna kreeg het idee steeds meer vorm, zeker toen er een mogelijke locatie in beeld kwam. Deze plek lag midden in het nog te ontwikkelen Landschapspark Pauwels, wat leidde tot intensieve samenwerking met de gemeente Tilburg en de gemeente Loon op Zand.

 

In de zomer van 2017 kwam er nog iemand bij het clubje en met vijf mensen werden plannen uitgewerkt voor bedrijfsvoering, fondswerving, vormgeving en activiteiten die zouden kunnen plaatsvinden op die mooie locatie. Er werd genetwerkt en overal was de belangstelling positief. Helaas mocht de exacte plek niet genoemd worden, om mogelijke andere kopers niet op het spoor van deze stille verkoop te zetten. Dat was wel eens moeilijk bij de borrel en het netwerken.

 

Inmiddels was de werkgroep omgezet in een stichting met de lange naam Stichting Educatieve Boerderij Tilburg-Loon op Zand. Als je geen stichting bent kun je namelijk heel moeilijk aan geld komen…

 

Eindelijk was het zover, in september 2018: de aankoop van Moleneind 29 in Loon op Zand kon doorgaan! Bart van Ekkendonk, de schaapsherder die velen al eens ergens rondom Tilburg en Loon op Zand zijn tegengekomen, kreeg hiermee voor zijn bedrijf De Lachende Ooi een thuishonk. In november 2018 was de overdracht een feit.

 

Het omliggende terrein van de Pauwelshoeve wordt zo ingericht dat het er voor mens en natuur goed vertoeven is. Ook is er een moestuin, eveneens voor educatieve doeleinden.


De Educatieve Boerderij ligt in het geografische midden van Landschapspark Pauwels. Dit gebied tussen Tilburg, Loon op Zand en Dongen biedt veel mogelijkheden voor aantrekkelijke combinaties van landbouw, natuur en recreatie. De gemeenten Tilburg en Loon op Zand werken hieraan, samen met waterschappen, landbouworganisaties, natuurbeheerders, recreatie-ondernemers en bewoners van het gebied. De Stichting Educatieve Boerderij wil graag in overleg met deze partijen de educatie en recreatie op onze locatie vorm geven. Wat is er daarom logischer dan die mooie plek de naam ‘Pauwelshoeve’ te geven?

 

Door het enthousiasme van de vijf bestuursleden zijn inmiddels ook andere vrijwilligers aangestoken. We hopen dat er snel nog veel vrijwilligers bij zullen komen om samen te werken aan zo’n prachtige natuur-en-mensen-ontmoetingsplek !


 Mei 2019