Over ons

ANBI


Stichting Educatieve Boerderij Tilburg-Loon op Zand is een zogeheten algemeen nut beogende instelling (ANBI). 
Donateurs mogen hun giften aftrekken bij de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook de website van de belastingdienst.

Doelstelling en werkwijze


Stichting de Educatieve Boerderij beoogt door middel van educatie en beleving kennis en inzicht te vergroten over natuur, landschap en cultuurhistorie, zodat het bewustzijn van de waarde van natuur en omgeving bijdraagt aan duurzaam gedrag.


Rondom de thuisbasis van schaapskuddes uit de omgeving worden de bedrijfsgebouwen en buitenterreinen zo ingericht dat de natuurwaarden toenemen en bezoekers verleid worden tot spelen, ontdekken en ervaren.

Samen aan resultaat werken en van elkaar leren brengt mensen dichter bij elkaar. Dit stimuleren wij bij onze vrijwilligers en bij de bezoekers.

Bestuur

Kees Grootswagers

Voorzitter

Marjolein Liebregts-van Heesch

Penningmeester

Dick Dankers

Bestuurslid

Cees Janse

Bestuurslid

Vacature

Bestuurslid

Het bestuur is onbezoldigd.

Gegevens


Moleneind 29, 5175 NZ Loon op Zand


Kamer van Koophandel 71333231

RSIN 8586 73939

IBAN NL76 RABO 0329 4136 94